Ảnh minh họa

Bullish - Tweezers Bottom Video hướng dẫn chi tiết:  


Link phân tích trên Trading View: Xem trên Tradingview