Ảnh mô tả
Bearish Tweezers Top
Video hướng dẫn chi tiết:

Link phân tích mẫu trên TradingView: Xem trên Tradingview